PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL

PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL

La psicologia infanto juvenil s’ocupa de les dificultats en la conducta i en el desenvolupament dels infants i els adolescents.

El nostre objectiu: ajudar a crèixer feliços als infants i joves de Badalona

Teràpia Psicològica Individual per a Nens i Adolescents a Badalona

Des de l’Institut de Psicologia i Logopèdia de Badalona, procurem proporcionar el suport emocional i psicològic especialitzat que precisen els vostres fills. Estem compromesos a oferir serveis de teràpia individual que ajudin els nens i adolescents a créixer emocionalment i superar els reptes que puguin trobar al llarg del seu desenvolupament.

Els nostres serveis de teràpia psicològica individual inclouen:

1. Teràpia Personalitzada: Oferim sessions de teràpia adaptades a les necessitats úniques de cada nen o adolescent. La nostra abordatge és empàtic i orientat a resultats.

2. Suport i gestió emocional: Ajudem els vostres fills a gestionar emocions difícils, com l’ansietat, la tristesa o la ira, i a desenvolupar habilitats per afrontar situacions estressants.

3. Resolució de Conflictes i estratègies d’afrontació: Treballem amb nens i adolescents per millorar les seves habilitats de comunicació i resolució de conflictes per millorar les seves relacions familiars i socials.

4. Millora de l’Autoestima: Fomentem la confiança i l’autoestima dels nostres pacients perquè puguin créixer amb seguretat i autoacceptació.

5. Regulació conductual: Col·laborem de forma estreta amb les families i altres entorns com l’escola per a ajudar als infants i als adolescents a poder millorar la seva conducta en els diferents entorns, entenent com a necessària no només la teràpia amb l’infant sinò que també fer-hi particep al seu entorn.

El benestar emocional dels infants i dels adolescents és el nostre objectiu

Des de IPL Badalona t'oferim un treball centrat en l'infant i la familia

Des del nostre punt de vista, l’importància de la família en la teràpia psicològica infantil radica en ser un suport fonamental per al desenvolupament dels nens i adolescents. La família proporciona un entorn emocional estable, millora la comunicació, ajuda a aprendre models de comportament saludables i pot participar activament en el tractament. A més, la família contribueix de forma molt important en la teràpia i reforça les eines apreses en el procés terapèutic, tot contribuint al benestar i creixement dels nens i adolescents.

En resum, la família és un recurs inestimable en el procés de teràpia psicològica infantil. La seva participació activa, suport i compromís són crucials per al benestar i el desenvolupament dels nens. La teràpia infantil no només ajuda els nens a afrontar els seus desafiaments, sinó que també ofereix a les famílies les eines i els recursos necessaris per créixer juntes i crear un entorn emocionalment saludable.

Les nostres professionals

La realització del diagnòstic psicopedagògic es realitza per mitjà de diferents test o proves, així com a partir de la informació proporcionada per la familia a la primera entrevista i amb diferents qüestionaris tant per la familia com per l’escola.

psicologa badalona

LETICIA BARDINET

Psicòloga infanto-juvenil i d’adults

ELI ARCE

Psicòloga infantil i d’adults

Tant la Leticia com l’Eli estan molt especialitzades en el teràpia psicològica infantil i juvenil, després d’una experiència i formació dilatades que els hi han proporcionat les eines per a poder proporcionar el suport necessari a infants, adolescents i a les seves families. Sempre des d’un tracte proper, empàtic i de molta vinculació amb tots els nens i nenes i les seves families.

Principals aspectes que treballem

 • Ansietat
 • Habilitats socials
 • Baixa autoestima
 • Conducta
 • Pors infantils
 • Resolució de conflictes
 • Trastorn de l’Espectre Autista
 • Dificultats relacionals
 • Gestió emocional
 • Control de la ira

Procés de teràpia infanto-juvenil

Primera visita

A la primera visita amb la familia recollim les dades necessàries sobre les necessitats de l’infant o el jove i realitzem la proposta d’intervenció.

Inici de la teràpia

En funció de les necessitats de cada infant o jove iniciem el procés de teràpia en el que sempre hi fem molt partícep a la familia.

Alta

Un cop hem assolit els objectius de la teràpia es dona l’alta de l’infant.

Contacta amb nosaltres

Ens pots trucar al 931 121 095 o bé completar el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible:

Contactarem amb vosaltres el més aviat possible.

Els nostres serveis

A més del servei de psicologia infanto-juvenil també oferim d’altres serveis de psicologia i logopèdia tant adreçats a població infantojuvenil com adults.

  • LOGOPÈDIA

   LOGOPÈDIA

   La logopèdia es centra en el diagnòstic, tractament i prevenció de les patologies i trastorns de la comunicació, llenguatge, parla, veu i altres funcions orals com pot ser la deglució.

  • DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

   DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

   El diagnòstic psicopedagògic és el primer pas per a un bon abordatge de les dificultats d’aprenentatge.

  • PSICOLOGIA D’ADULTS

   PSICOLOGIA D’ADULTS

   Des de la psicologia i la psicoterapia tractem les dificultats en la regulació emocional, processos vitals i altres dificultats que poden esdevenir en els adults.