PSICOLOGIA FORENSE

PSICOLOGIA FORENSE

La psicologia forense en dret familiar implica l’estudi i avaluació de qüestions psicològiques en casos de divorci, custòdia de fills i violència domèstica, oferint anàlisis experts per ajudar els tribunals a prendre decisions informades en assumptes familiars.

Servei de Psicologia Forense a Badalona

Els nostres serveis de psicologia forense a IPL Badalona tenen com a objectiu proporcionar serveis de peritatge psicològic en diversos àmbits on la psicologia forense pot contribuir a les resolucions judicials.

La psicologia forense és una branca de la psicologia que assessora el sistema judicial mitjançant informes pericials psicològics.

Un peritatge psicològic és una avaluació psicològica destinada a aportar coneixements específics de la psicologia que permetin al jutge o tribunal conèixer qüestions de les quals no és expert. Aquesta sol·licitud pot provenir dels mateixos jutges, advocats o les parts involucrades en el procés judicial.

L’informe pericial elaborat pel psicòleg forense és un document escrit on el perit exposa les seves consideracions i conclusions sobre els fets que han estat objecte de la peritatge. Posteriorment, el perit haurà de ratificar l’informe verbalment en presència judicial.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ DE LA PSICOLOGIA FORENSE

Dret de Família en psicologia forense:
Les situacions complexes en el si de les famílies, que sovint acaben en divorcis, problemes de custòdia dels fills, o danys psicològics a causa de la separació, fan que l’avaluació psicològica forense sigui crucial per a la resolució judicial.

 • Avaluació psicològica i idoneïtat en la custòdia i la pàtria potestat.
 • Avaluació psicològica i idoneïtat en adopció i tutela de menors.
 • Avaluació psicològica dels efectes de la separació o el divorci.

Dret Civil en psicologia forense:
L’avaluació dels trastorns psicològics i les incapacitats tant naturals com jurídiques associades pot ser necessària en diverses situacions. L’avaluació del psicòleg forense permet confirmar davant el jutge l’existència d’un trastorn psicològic incapacitant.

 • Avaluació de la capacitat mental per a internaments psiquiàtrics.
 • Avaluació de la capacitat per atorgar testament o per a actes de compra-venda i donacions.
 • Avaluació de les seqüeles psicològiques causades per accidents.

Dret Laboral en psicologia forense:
La psicologia forense juga un paper important en la resolució de conflictes laborals dins de les empreses, especialment quan aquests arriben als tribunals.

 • Avaluació i detecció de situacions d’assetjament laboral.
 • Avaluació de les seqüeles psicològiques causades per accidents laborals.
 • Avaluació de la capacitat laboral.

Dret Processal en psicologia forense:
Els contra-peritatges psicològics són una part important del treball en aquest àmbit.

PROCEDIMENT EN PERITATGE DE PSICOLOGIA FORENSE

A IPL Badalona, seguim una metodologia exhaustiva que inclou l’estudi de l’expedient judicial i una primera entrevista de valoració i viabilitat del cas. Després, passem a una fase d’entrevistes i aplicació d’instruments d’avaluació, amb una durada variable segons el cas. Finalment, oferim assistència al judici oral després de l’entrega de l’informe, amb l’objectiu de ratificar-lo a la sala.

Els informes pericials es redacten amb una perspectiva científica rigorosa, i les conclusions es deriven sempre de procediments i instruments tècnics reconeguts a nivell nacional i internacional, proporcionant-los una gran robustesa.

Procés de peritatge forense psicòlogic

Estudi de la documentació

Estudiem i valorem la documentació judicial, per valorar la viabilitat del peritatge

Aplicació de proves

Entrevistes i realització de proves psicomètriques

Realització i entrega de l'informe

Realització i entrega de l’informe pericial

Ratificació a sala

Ratificació de l’informe a la sala judicial

Contacta amb nosaltres

Ens pots trucar al 931 121 095 o bé completar el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible:

Contactarem amb vosaltres el més aviat possible.

Els nostres serveis

A més del servei de psicologia forense també oferim d’altres serveis de psicologia i logopèdia tant adreçats a població infantojuvenil com adults.

  • LOGOPÈDIA

   LOGOPÈDIA

   La logopèdia es centra en el diagnòstic, tractament i prevenció de les patologies i trastorns de la comunicació, llenguatge, parla, veu i altres funcions orals com pot ser la deglució.

  • DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

   DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

   El diagnòstic psicopedagògic és el primer pas per a un bon abordatge de les dificultats d’aprenentatge.

  • PSICOLOGIA D’ADULTS

   PSICOLOGIA D’ADULTS

   Des de la psicologia i la psicoterapia tractem les dificultats en la regulació emocional, processos vitals i altres dificultats que poden esdevenir en els adults.

  • PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL

   PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL

   La psicologia infanto juvenil s’ocupa de les dificultats en la conducta i en el desenvolupament dels infants i els adolescents.