LOGOPÈDIA

LOGOPÈDIA

La logopèdia es centra en el diagnòstic, tractament i prevenció de les patologies i trastorns de la comunicació, llenguatge, parla, veu i altres funcions orals com pot ser la deglució.

Logopèdia

El treball logopèdic és una disciplina terapèutica que es dedica a l’avaluació i la intervenció en els trastorns de la comunicació i el llenguatge. Aquesta àrea de la salut té com a objectiu ajudar les persones de totes les edats a millorar les seves habilitats de parla, llenguatge, veu i comunicació en general.

Els professionals de la logopèdia, és a dir, els/les logopedes, treballem amb pacients que poden presentar diverses dificultats, com ara la dificultat per articular sons, el retard en el desenvolupament del llenguatge, la disfàgia (dificultat per deglutir), la recuperació de lesions neurològiques que afecten la parla i la veu, i molts altres problemes relacionats amb la comunicació.

La teràpia logopèdica implica l’ús de tècniques i estratègies personalitzades per a cada pacient, amb l’objectiu de millorar la seva comunicació i la seva qualitat de vida en general. Aquesta teràpia pot incloure exercicis de parla i llenguatge, teràpia vocal, estratègies de comunicació augmentativa i alternativa (CAA), i altres eines terapèutiques.

En aquest lloc web, trobareu informació detallada sobre els serveis logopèdics que oferim, els trastorns que podem ajudar a abordar i les nostres instal·lacions i equip de professionals qualificats. Estem compromesos a proporcionar un suport integral i personalitzat per a les vostres necessitats de comunicació i llenguatge. Si teniu alguna pregunta o voleu programar una cita, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem aquí per ajudar-vos a millorar la vostra comunicació i el vostre benestar.

En què et podem ajudar?

Des de IPL Badalona t'oferim un servei personalitzat per a cada pacient, cada dificultat i cada moment del desenvolupament propi i individual.

L’adquisició i el desenvolupament del llenguatge i la comunicació en els nens són processos complexos que poden veure’s afectats per diverses dificultats. Des d’una perspectiva logopèdica, es poden identificar diverses problemàtiques que poden influir negativament en la comunicació dels nens. A continuació, explicarem algunes d’aquestes dificultats i com es poden abordar des del camp de la logopèdia:

Trastorns de la parla:

Alguns infants poden tenir dificultats en la pronunciació de paraules o sons específics. Aquests trastorns poden ser per exemple el trastorn dels sons de la parla (TSH en castellà), la disfèmia (alteració de la fluència de la parla), entre d’altres. Un/a logopeda avalúa la situació i treballa amb l’infant mitjançant exercicis i teràpia per millorar en les seves dificultats.

Trastorns del llenguatge:

Els trastorns del llenguatge poden afectar la capacitat de l’infant per comprendre i expressar idees i pensaments de manera efectiva. Això pot incloure dificultats amb la gramàtica, el vocabulari o l’organització del discurs. El/la logopeda avalúa i dissenya un pla d’intervenció per ajudar l’infant a millorar les seves habilitats de llenguatge.

Dificultats en la comunicació:

La comunicació no només es tracta de parlar. També implica la capacitat d’establir contacte visual, interpretar emocions, comprendre el to de veu i saber quan és apropiat parlar o escoltar. Algunes dificultats en aquest àmbit poden ser conegudes com a trastorn de l’espectre autista (TEA) o trastorn del processament auditiu central (TPAC). La intervenció d’un logopeda pot ajudar a millorar aquestes habilitats socials i comunicatives.

Les dificultats en la deglució disfuncional (o inmadura) en nens i nenes es produeix quan un infant utilitza un patró de moviment de la llengua i dels músculs orofacials que difereix de la deglució madura. Aquesta situació pot comportar diverses problemàtiques, incloent alteracions dentals, trastorns de la parla i fins i tot dificultats en la funció respiratòria. És important abordar aquestes dificultats des de la logopèdia per prevenir problemes futurs.

Una deglució disfuncional pot manifestar-se de diverses maneres, però un tret comú és l’ús inadequat de la llengua, que pot empènyer contra les dents o posicionar-se entre elles en el moment de la deglució. Aquest patró de deglució pot afectar la correcta erupció dental i la posició de les dents, provocant problemes d’oclusió i mossegada. També pot influir en la parla, ja que la llengua no es situa adequadament per a la producció de sons.

Corregir aquesta deglució en nens i nenes des de la logopèdia requereix una aproximació personalitzada i paciència. L’objectiu principal és millorar la funció de la deglució i prevenir problemes posteriors relacionats amb la parla, la dentició i la salut oral. Mitjançant la col·laboració activa entre el logopeda, el nen i la seva família, molts nens poden aconseguir una deglució correcta i una millora en la seva qualitat de vida.

L’abordatge d’aquestes dificultats requereix una avaluació professional per identificar la causa subjacent i dissenyar un pla de tractament específic. Aquesta intervenció pot incloure sessions regulars amb un logopeda, treball a casa i la col·laboració activa dels pares i els docents. Amb suport i esforç, molts nens poden superar aquestes dificultats i millorar les seves habilitats.

Avaluació logopèdica

El procés d’avaluació logopèdica pot variar en funció de les necessitats individuals del pacient, però en general, acostuma a incloure els següents aspectes:

 1. Història clínica i entrevista inicial:  es recull informació sobre el desenvolupament del llenguatge, antecedents mèdics, cirurgies, malalties passades, etc. S’acostuma a realitzar mitjançant una entrevista amb els pares o tutors per comprendre millor les preocupacions i les observacions dels familiars.
 2. Proves estandarditzades:  El logopeda pot utilitzar tests estandarditzats dissenyats per avaluar habilitats específiques del llenguatge, com ara la fonologia, la morfosintaxi, la comprensió verbal, la lectura, l’escriptura, entre altres. Aquestes proves proporcionen una mesura objectiva del rendiment del pacient en comparació amb altres persones de la mateixa edat i nivell de desenvolupament.
 3. Observació de la conducta oral:  Això pot incloure l’avaluació de la capacitat del pacient per produir sons i paraules, la claredat del discurs, la respiració, la deglució i altres aspectes relacionats amb la funció oral.

Basant-se en els resultats d’aquesta avaluació, el logopeda pot establir un diagnòstic i desenvolupar un pla de tractament personalitzat per abordar les necessitats específiques de la persona en qüestió. Aquest pla de tractament pot incloure teràpies específiques, exercicis, estratègies i altres intervencions destinades a millorar les habilitats de comunicació i el benestar general del pacient.

Proves de llenguatge

 • A-RE-PA
 • CEG
 • CELF-5
 • Avaluació de la Discriminació auditiva i fonològica
 • Avaluació fonològica de la parla infantil
 • ITPA
 • PEABODY
 • PECO
 • PROESC
 • PROLEC-R
 • PROLEC-SE-R

Procés d'avaluació logopèdica

Primera visita

A la primera visita amb la familia recollim les dades necessàries i comencem el procès d’avaluació que ens permetrà decidir el plantejament del tractament a seguir.

Aplicació de proves

Segons els resultats de l’avaluació, es poden seguir passant més proves o bé fer ja el plantejament del tractament a seguir, amb uns objectius concrets i personalitzats per a cada demanda i necessitat.

Informe i conclusions

Es plantegen horaris i freqüència de les sessions segons la disponibilitat tant del professional com de la família i comencem amb el tractament que es requereixi.

Contacta amb nosaltres

Ens pots trucar al 931 121 095 o bé completar el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible:

Contactarem amb vosaltres el més aviat possible.

Els nostres serveis

A més del servei de logopèdia també oferim d’altres serveis de psicologia i diagnòstic psicopedagògic adreçats tant a població infantojuvenil com adults.

  • LOGOPÈDIA

   LOGOPÈDIA

   La logopèdia es centra en el diagnòstic, tractament i prevenció de les patologies i trastorns de la comunicació, llenguatge, parla, veu i altres funcions orals com pot ser la deglució.

  • PSICOLOGIA FORENSE

   PSICOLOGIA FORENSE

   La psicologia forense en dret familiar implica l’estudi i avaluació de qüestions psicològiques en casos de divorci, custòdia de fills i violència domèstica, oferint anàlisis experts per ajudar els tribunals a prendre decisions informades en assumptes familiars.

  • PSICOLOGIA D’ADULTS

   PSICOLOGIA D’ADULTS

   Des de la psicologia i la psicoterapia tractem les dificultats en la regulació emocional, processos vitals i altres dificultats que poden esdevenir en els adults.

  • PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL

   PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL

   La psicologia infanto juvenil s’ocupa de les dificultats en la conducta i en el desenvolupament dels infants i els adolescents.