En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic, l’informem que GARRIT GINER SC, amb domicili a Av. President Companys, 6, 3r 1a, 08911.y CIF J-13.825.880 és titular d’aquest lloc web.
FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
La nostra empresa de conformitat amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament UE 2016/679, en el cas que ens envieu algun correu electrònic a l’adreça indicada a la mateixa, o ompli algun formulari de recollida de dades, l’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, seran registrades en el fitxer del qual és responsable GARRIT GINER SC, amb la finalitat de gestionar la seva consulta, oferir-li els nostres productes i serveis, mantenir una relació comercial, així com per a l’enviament per qualsevol mitjà, fins i tot per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, informacions publicitàries o promocionals sobre els productes o serveis de l’empresa, havent sol•licitat prèviament el seu consentiment.
GARRIT GINER SC. declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reglament UE 2016/679 i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que Vè. faciliti
TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS
Les dades es conservaran per un període de temps que no excedirà del termini necessari per als fins per als quals aquestes dades van ser recollides.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant el termini que marqui la llei, mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, mentre es mantingui la relació contractual, mentre no se sol•liciti la seva supressió per l’interessat i no s’hagin d’eliminar per ser necessaris per al compliment d’una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions. Es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.
Si l’Usuari revoca el seu consentiment o exerceix els drets de cancel•lació o supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejats a disposició de l’Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos. Posteriorment es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.
Legitimació per al tractament de les dades personals
GARRIT GINER SC. es troba legitimada per dur a terme el tractament de les dades personals en base a que:
El client ha aportat les seves dades personals per a relacions precontractuals o contractuals. L’usuari o client ha prestat el seu consentiment informat per a l’enviament de comunicacions comercials, per a la instal•lació de sistemes de seguiment que informen sobre hàbits de navegació segons la Política de Cookies, o per a l’enviament d’informació requerida a través de formularis de contacte.
Hi obligacions legals que requereixen del tractament de les dades personals, d’acord amb els serveis prestats.
CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS
Totes les cessions que a continuació s’indiquen resulten necessàries per al compliment de les finalitats anteriorment assenyalades, o bé es duen a terme en compliment d’una obligació legal. Les dades personals podran ser cedides a:
Les administracions públiques i l’Administració de Justícia.
Els proveïdors de serveis informàtics, fins i tot serveis de “computació en el núvol”.
DRETS DELS INTERESSATS
Els Usuaris / clients poden exercir davant GARRIT GINER SC. els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició, portabilitat, i a oposar-se a decisions individuals automatitzades. Així mateix, podran revocar el seu consentiment en cas que ho hagin atorgat per a alguna finalitat específica, podent modificar les seves preferències en tot moment.
Podran exercir per mitjà del correu electrònic iplbadalona@gmail.com o a la següent adreça; President Companys, 6, 08911. S’informa a l’Usuari que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es, Autoritat de Control de l’Estat espanyol.
DADES DE MENORS
La nostra empresa no ha de demanar ni tractarà dades personals de menors de 16 anys, sense donar ple compliment als requisits establerts en la normativa aplicable de protecció de dades i el Reglament UE 679/2016.
El tractament de les dades personals d’un nen es considerarà lícit quan tingui com a mínim 16 anys. Si el nen és menor de 16 anys, tal tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, i només en la mesura que es va donar o va autoritzar.
DADES PERSONALS DE TERCERS
En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer d’aquesta Política de Privadesa i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a GARRIT GINER SC amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
TRACTAMENT CURRICULUM VITAE
Tal com indica el Reglament UE 2016/679 aquells candidats que ens facilitin les seves dades sol•licitem el seu consentiment de forma clara en la recollida de les seves dades personals i els usos que els donarem. Per aquest motiu els facilitem la informació de forma clara i concisa, indicant a més el candidat que podrà sol•licitar una còpia de les seves dades, els quals se li oferiran en un format estructurat. Pel que fa a la conservació de les dades, només guardarem dades que estiguin actualitzades, de manera que en el cas que hi hagi CV que portin més de 24 mesos sense actualitzar, s’esborraran o bloquegessin per impedir la seva lectura. La nostra empresa manté des de fa anys una rigorosa política de privacitat amb les dades de les persones que han establert relacions amb nosaltres enviant-nos el seu currículum vitae. La finalitat del tractament de les teves dades és donar curs a la teva sol•licitud de feina i gestionar el possible procés de selecció, el que pot incloure la participació en diverses proves de selecció. Per això, li comuniquem que les seves dades han estat incloses en un manual de registres de tractaments, adoptant les mesures tècniques i organitzatives pertinents, segons la normativa vigent per a garantir la seguretat i integritat dels mateixos.
CONTINGUTS
Tots els continguts inclosos en la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel•lectual de GARRIT GINER SC. Queda per tant prohibida qualsevol utilització, i / o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de l’Empresa. GARRIT GINER SC. no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos a l’incloure’ls en la pàgina web. L’Usuari s’obliga a usar els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no: a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums oa l’ordre públic. b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del seu titular. c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. En cas de conflicte de qualsevol índole, ambdues parts intentaran arribar a un acord pacífic. No sent possible, els tribunals de Sabadell tindran la competència per conèixer el cas, i no és possible acudir a un altre fur per exercir l’acció.
Política de Cookies / Cookie Policy – Informació genèrica:
En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSICE i les seves modificacions del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, que afecten a l’ús de cookies i als enviaments comercials per correu electrònic , i en compliment de la Directiva Europea 2009/136 / CE, i amb l’objectiu de garantir la teva privacitat, us informem que a la nostra web utilitzem cookies i altres mecanismes similars que ens permeten facilitar-te l’ús i navegació a través de la pàgina web , garantir l’accés a determinades funcionalitats i addicionalment, ens ajuden a millorar la qualitat de la pàgina d’acord als teus hàbits i estils de navegació.
Les galetes no són virus informàtics, no danyen el seu ordinador ni alenteixen el seu funcionament i pot eliminar-les en qualsevol moment, o rebutjar-configurant el programa de navegació que utilitza. En general la nostra web només utilitza cookies de caràcter tècnic, destinades únicament a permetre a l’usuari navegar per la pàgina web, galetes estrictament necessàries, per a la prestació d’un servei expressament sol•licitat per l’usuari i galetes sense capacitat d’identificar l’usuari.

ELS USUARIS QUE NO ESTIGUIN D’ACORD AMB AQUESTA POLÍTICA NO HAN INTRODUIR CAP DADA A TRAVÉS D’AQUEST LLOC WEB, NI ACCEDIR AL CONTINGUT D’AQUESTA WEB.